Sunday, 10 July 2016

Naeem Tori Ghazal Dreem Makham. Poetry Rahmat Shah Sail


Naeem Tori sings Rahmat Shah Sail kalam in 3raim Makham ( 3rd Evening with Rahmat Shah Sail. Rahmat Shah Sayel Kalam by Naeem Tori.

Kalam Rahmat Shah Sayel.
AWAZ Naeem Tori.
Volume Draim Makham.
Pashot Song
Pashtu Ghazal.
Pashto Music.

No comments:

Post a Comment